Z okazji Dnia Matki
wszystkim Mamom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, a także 
szczere uznania i podziękowania za macierzyński trud.