Pobrano

Kategoria: Procedury

Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
 
info Proszę się zarejestrować lub zalogować aby pobierać pliki z tej kategorii.
pdf.png
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/.

Dodany: 2015-11-10
Dodany przez:
Data modyfikacji: 2015-11-16
Zmieniony przez:
pdf.png
Procedura usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu

Dokument reguluje zasady usprawiedliwiania nieobecności dzieci w przedszkolu przez Rodziców lub prawnych opiekunów.

Dodany: 2015-11-16
Dodany przez:
Data modyfikacji: 2015-11-16
Zmieniony przez:
pdf.png
Procedura kontaktów z rodzicami

Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami na terenie przedszkola oraz uwzględnia ich w działalności wychowawczej placówki.

Dodany: 2015-11-16
Dodany przez:
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:
pdf.png
Procedury bezpieczeństwa

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszego przedszkola.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Dodany: 2015-11-16
Dodany przez:
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:
pdf.png
Procedura dotycząca bezpieczeństwa zabaw

Dotyczy: zabaw w przedszkolu, na placu zabaw, terenie przedszkolnym, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkolny.

Dodany: 2015-11-16
Dodany przez:
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: