Zapisy do Miejsko-Gminnego Żłobka prowadzone są według poniżej opisanych zasad.

Rekrutacja do prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w grupie są wolne miejsca – Państwa Dziecko może dołączyć do niej w dogodnej dla Państwa chwili.

Aby zapisać dziecko do Żłobka  należy:

  • Przeprowadzić rozmowę informacyjną z Dyrektorem placówki
  • Podpisać umowę cywilnoprawną
  • Złożyć wypełnioną kartę informacyjną dziecka

Dodatkowe informacje:
w sekretariacie żłobka ul. Chrobrego 17   73-260 Pełczyce
i pod nr tel. 957684221