Co wydarza się jak spotykają się Eliza Zadłużna i Halina Jędrzejczyk – Rowicka? Bywa różnie, a tym razem spotkanie zaowocowało warsztatami z Porozumienia Bez Przemocy dla Grona Pedagogicznego Miejsko Gminnego Przedszkola w Pełczycach. Wszystko dzięki specjalizacji Elizy, umiejętnościom organizacyjnym Haliny,

otwartości Dyrektor przedszkola – Marzenny Dziekońskiej oraz zaangażowaniu Nauczycieli. Podczas spotkania uczyliśmy się identyfikować i dzielić się tym, co w nas „żywe” – naszymi uczuciami i potrzebami, wraz z wykorzystaniem komunikacyjnego modelu 4 kroków.

Warto dodać, że Porozumienie bez Przemocy to metoda komunikacji, która umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspakaja potrzeby rozmówców w sposób pokojowy – stąd w nazwie metody słowa bez przemocy. Porozumienie bez Przemocy znane jest również jako: Język Serca, Empatyczna Komunikacja czy Konstruktywna Komunikacja. Twórcą tej metody jest Marshall Rosenberg. Stworzył on model 4 kroków - narzędzie, dzięki któremu możemy krótko i jasno przekazać to, co dla nas jest ważne.