W roku szkolnym 2020/2021 nasze Przedszkole kontynuuje realizację programu ekologicznego. Jest on tym razem skierowany do grupy Biedronek i Żabek. Oprócz działań edukacyjnych prowadzonych z dziećmi, przewidziane jest włączenie rodziców. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonym webinarem. Razem możemy tworzyć świadomą ekologicznie wspólnotę. 

Z życzeniami zdrowia Marzenna Dziekońska