20 i 21 marca to u nas w przedszkolu same niespodzianki. Robiliśmy „Marzannę", oglądaliśmy przedstawienie przygotowane przez grupę „Misie"- „Przyjście wiosny". 20 marca udaliśmy się do GOK gdzie obejrzeliśmy przedstawienie o wiośnie

przygotowane przez panią Urszulę Nowicką wraz z dziećmi ze szkoły.

Po przedstawieniu przemaszerowaliśmy przez Pełczyce barwnym korowodem i tak pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę.