zapisy

 

DYREKTOR

MIEJSKO-GMINNEGO PRZEDSZKOLA

w Pełczycach ogłasza zapisy na

 Rok szkolny 2022/2023

 Karty zgłoszeniowe prosimy składać w sekretariacie  Przedszkola do 31 marca!

 Druki kart zgłoszeniowych są dostępne w sekretariacie przedszkola lub na naszej strony internetowej www.przedszkolepelczyce.edu.pl