DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO PRZEDSZKOLA
w Pełczycach ogłasza zapisy na

Rok szkolny 2023/2024

Karty zgłoszeniowe prosimy składać w sekretariacie  Przedszkola do 31 marca!
Druki kart zgłoszeniowych są dostępne w sekretariacie przedszkola lub na naszej strony internetowej www.przedszkolepelczyce.edu.pl