11 czerwca 2019 r. w Miejsko- Gminnym Przedszkolu w Pełczycach odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany wspólnie przez Przedszkole, Radę Rodziców oraz Żłobek. Odwiedzili nas Policjanci z  KPP w Choszcznie. Mundury policjantów i pojazdy, do

których zapraszali naszych milusińskich stanowiły ważną część programu. Za kierownicą radiowozu przedszkolaki w swojej wyobraźni stawali się na chwilę odważnymi policjantami.

Wiele radości dostarczyła dzieciom możliwość przebywania w wozie w towarzystwie prawdziwych strażaków i zorganizowany przez nich tor przeszkód, za przejście którego nagrodą było markowanie gaszenia pożaru z wykorzystaniem prawdziwego węża strażackiego. Komendant OSP w Pełczycach Marcin Małysz Gortych oddelegował swoją brygadę, która  udzielała dzieciom wskazówek, jak w praktyce posługiwać się sprzętem gaśniczym.
Pięknie prezentowały się w naszym ogrodzie konie pana Mirosława Pasternaka. Dzieci miały do wyboru dużego lub małego konia, na którym mogły odbyć przejażdżkę pod opieką panów Rafała Grygiera, Michała Pasternaka i Rafała Horosza.
Zabawy ruchowe, taneczne, malowanie dzieciom buziek, puszczanie wielkich baniek mydlanych było zasługą animatorki-   Martyny. Natomiast animatorki z MGOK- u w Pełczycach oprócz użyczenia i obsługi  maszyny do robienia popcornu, przeprowadziły z dziećmi gry na olbrzymich, rozłożonych na trawie planszach.  

Obok stoisk konsumpcyjnych oblegana była loteria fantowa, a losowanie nagród głównych, ufundowanych przez panią Aleksandrę Andersen i panią Wiktorię Wiśniewską oraz  pracownika przedszkola, zakończyło imprezę i dostarczyło dodatkowych emocji.
Dyrektor Przedszkola, pracownicy i przedszkolaki serdecznie dziękują wszystkim osobom  zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie Festynu Rodzinnego. Bezcenny jest udział Rady Rodziców na czele z jej przewodniczącą panią Izabelą Szubką na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia. Ponad to bardzo wielu rodziców dzieci przedszkolnych, jak i żłobkowych, że nie sposób ich wymienić, dołożyło swoją cegiełkę. Za materialny wkład w postaci rzeczowej lub pieniężnej serdecznie dziękujemy sponsorom i użyczającym sprzętu na festyn, wśród których znaleźli się: GBS w Barlinku oddział w Pełczycach ,,PIK” –Katarzyna Bułat – Hurtownia Artykułów Spożywczych, Piekarnia Rolmex, Marek Jacek Sowiński, Stowarzyszenie Lider Pojezierza, DJ Darek

Nasze wspólne przedsięwzięcie okazało się sukcesem. Najważniejsze zadanie zostało zrealizowane, nikt się nie nudził a na twarzach dzieci gościła radość i zadowolenie, chyba też z wdzięczności dla rodziców za poświęcony im czas. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na wyposażenie naszego przedszkola w sprzęt multimedialny do zajęć z dziećmi – ciąg dalszy.

Marzenna Dziekońska