Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w regionalnej ankiecie „Transport i mobilność w regionie – 2021” dotyczącej lepszego rozpoznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu odnośnie rozwoju systemów transportowych i wspierania mobilności.

Uzyskane opinie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych zostaną uwzględnione w „Regionalnym Planie Transportowym Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. To ważny dokument, który oprócz celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym Pomorza Zachodniego, będzie zawierał listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację. Zapisy planu dotyczyć mają transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego, rowerowego i publicznego.

Będziemy wdzięczni zarówno za rozpowszechnienie ankiety wśród pracowników Państwa instytucji jaki i jej dalszą promocję wśród mieszkańców naszego województwa poprzez Państwa media społecznościowe i strony internetowe.

Ankieta dostępna jest na stronie: rbgp.pl/rpt-ankieta <http://rbgp.pl/rpt-ankieta> . Ma charakter anonimowy a opinie i uwagi mieszkańców będą zbierane do końca czerwca 2021. Wzór zaproszenia do ankiety, który można umieścić na Państwa stronach internetowych i w mediach społecznościowych, przesyłamy w załączeniu.