12 czerwca (poniedziałek)  o godz. 16.00

odbędzie się w 

Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach

 spotkanie dla rodziców dzieci, które zaczną uczęszczać do przedszkola lub żłobka od nowego roku szkolnego pt.

,,Wszystko co ważne aby przebrnąć trudny okres adaptacji. Jakie są oczekiwania ze strony dziecka, rodzica i nauczycieli?”

Prelegenci:

Jolanta Ukleja – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie

Krystyna Dziedzic - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie

Marzenna Dziekońska – dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Pełczycach i Miejsko-Gminnego Żłobka

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców