- Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI

1

Dziekońska Marzenna

Dyrektor Wychowanie przedszkolne

Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki przedszkolnej
Studia podyplomowe z zakresu:
- wiedzy o społeczeństwie
- zarządzania oświatą w reformowanym systemie edukacji

2

Bill AnnaWychowanie przedszkolne
Zajęcia logopedyczne

Studium Nauczycielskie
o specjalności:
- nauczyciel przedszkola
Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- doradztwa społecznego
Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki ogólnej
Studia podyplomowe z zakresu:
- logopedii szkolnej

3

Jastrzębska Ewa

Wychowanie przedszkolne

Studium Wychowania Przedszkolnego
Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- pedagogiki przedszkolnej
Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki
Kurs z zakresu :
- gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej

4

Wiklak Jolanta

Wychowanie przedszkolne
Terapia pedagogiczna

Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
Studia magisterskie z zakresu:
     - edukacji wczesnoszkolnej z
wychowaniem przedszkolnym
  Kurs kwalifikacyjny z zakresu:
     - terapii pedagogicznej

5

Sowa Irena

Wychowanie przedszkolne

Studium Wychowania Przedszkolnego
Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- pedagogiki przedszkolnej
Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki

6

Zmiendak Aleksandra

Wychowanie przedszkolne

Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna nauczycielska

7

Szpilska Bożena

Wychowanie przedszkolne

Studium Wychowania Przedszkolnego
Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- pedagogiki przedszkolnej
Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki

8

Piotrowska Marta

Język angielski


Studia wyższe licencjackie na kierunku:
- filologia w specjalności lingwistyka stosowana
   Studia podyplomowe w zakresie:
      - przygotowania pedagogicznego
dydaktyki języka niemieckiego
- dydaktyki języka angielskiego
    Studia podyplomowe w zakresie:
      - przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego
- Dydaktyki języka angielskiego
Studia magisterskie z zakresu:- pedagogika szkolna z trapią pedagogiczną

9

Kwaśna Beata

Religia

Studium Nauczycielskie
Specjalność: nauczanie początkowe
Studia wyższe licencjackie
na kierunku teologia
- nauczanie religii
Studia magisterskie na kierunku:
- nauka o rodzinie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego