- Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI


Lp.   

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

Nauczany przedmiot

1

Dziekońska Marzenna


Dyrektor

Wychowanie przedszkolne

Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki przedszkolnej
Studia podyplomowe z zakresu:
- wiedzy o społeczeństwie

Studia podyplomowe z zakresu:
- zarządzania oświatą w reformowanym systemie edukacji

2

Bill AnnaWychowanie przedszkolne
Zajęcia logopedyczne

Studium Nauczycielskie
o specjalności:
- nauczyciel przedszkola
Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- doradztwa społecznego
Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki ogólnej
Studia podyplomowe z zakresu:
- logopedii szkolnej

3

Jastrzębska Ewa

Wychowanie przedszkolne

Studium Wychowania Przedszkolnego
Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- pedagogiki przedszkolnej
Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki
Kurs z zakresu :
- gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej

4

Wiklak Jolanta

Wychowanie przedszkolne
Terapia pedagogiczna

Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
Studia magisterskie z zakresu:
     - edukacji wczesnoszkolnej z
wychowaniem przedszkolnym
  Kurs kwalifikacyjny z zakresu:
     - terapii pedagogicznej

5

Sowa Irena

Wychowanie przedszkolne

Studium Wychowania Przedszkolnego
Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- pedagogiki przedszkolnej
Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki

6

Worach Aleksandra


Wychowanie przedszkolne


Język angielski

Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna nauczycielska
Studia magisterskie z zakresu:
-pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

7

Szpilska Bożena

Wychowanie przedszkolne

Studium Wychowania Przedszkolnego
Studia wyższe licencjackie z zakresu:
- pedagogiki przedszkolnej
Studia magisterskie z zakresu:
- pedagogiki

8

Kwaśna Beata

Religia

Studium Nauczycielskie
Specjalność: nauczanie początkowe
Studia wyższe licencjackie
na kierunku teologia
- nauczanie religii
Studia magisterskie na kierunku:
- nauka o rodzinie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego