- Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYDARZENIA


"A gdy zabłyśnie gwiazdka w błękitnej dalekości,
będziemy z sobą dzielić opłatek, chleb miłości".Do Świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy się zawsze od wielu dni. W ostatnim tygodniu dzieci dekorowały sale, ubierały choinki, śpiewały kolędy i pastorałki oraz poznawały tradycje związane ze zbliżającymi się świętami.
Kulminacyjnym punktem świątecznym przygotowań było, przedstawienie słowno-muzyczne"Wieczór wigilijny".
Widowisko związane z narodz
inami Jezusa Chrystusa w Betlejem , zgodnie z tradycją naszego przedszkola, zostało przygotowane i zaprezentowane przez jedną z najstarszych grup. W tym roku zaszczyt ten przypadł dzieciom z grupy "Krasnoludki", które pod czujnym okiem swojej wychowawczyni Pani Ireny Sowy, cierpliwie i wytrwale przygotowały się do odegrania swoich ról.
Występ naszych przedszkolaków rozpoczął się po przywitaniu przez Panią Dyrektor wszystkich przybyłych na dzisiejsze popołudnie gości, między innymi: byłych pracowników naszego przeds
zkola emerytów i rencistów oraz naszych kochanych rodziców. Nie zabrakło również na naszym spotkaniu księdza proboszcza oraz przedstawicieli władz.
Witając zebranych gości Pani Dyrektor zaznaczyła, że poprzez takie spotkania, wspólnie z dziećmi otwieramy serca dla wszystkich zapr
oszonych gości, uczymy nasze dzieci nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać radość i miłość.       Irena Sowa

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego