- Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYDARZENIA

W dniu 15 maja 2015r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły     w akcji    " sprzątania świata". Działanie  poprzedzone było występami dzieci z grupy "Wiewiórek ", które zaprezentowały się w przedstawieniu pt             .            " Ze zdrowiem za pan brat". Następnie wszystkie przedszkolaki  tworząc koła taneczne odśpiewały znane piosenki o tematyce zdrowotnej i ochronie  środowiska.Impreza zakończyła się  wspólnym oglądaniem filmu z serii   ekologicznej pt. " Kropelka".
Akcja miało na celu zachęcanie dzieci do dbania o swoje zdrowie, przyrodę   (ochronę  roślin i zwierząt) .  Uświadamiała  o konieczności segregowania śmieci.
Przedsięwzięcie urozmaicone było różnymi formami. Przedszkolaki miło spędziły czas, wzbogacając swoją wiedzę  o zdrowiu i ochronie środowiska.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego